CO₂

wagenparkHet reduceren van de CO₂-uitstoot wordt steeds belangrijker. Dus ook wij doen ons best om de CO₂-uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Zo maken wij gebruik van een modern wagenpark en bij vervanging letten wij extra op alternatieven met een zo laag mogelijke CO₂-uitstoot. Vanzelfsprekend voldoen onze transportmiddelen aan de huidige milieueisen en om onnodige uitstoot van CO₂ te voorkomen, rijden wij zoveel mogelijk met volle transportmiddelen.

Om te kunnen sturen op CO₂-uitstoot maken wij gebruik van energiemonitoring. Op basis van het verbruik van elektriciteit, gas en brandstof wordt periodiek de uitstoot van CO₂ bepaald en wordt er gestuurd op reductie. Zo is bijvoorbeeld onze productiehal voorzien van energiezuinige led-verlichting.

In 2015 willen wij ons richten op gebruik van een nieuwe verfsoort voor onze installaties. Wij gaan op zoek naar een product wat minder milieubelastend is en waarbij het productieproces minder CO2 uitstoot.

Van Voskuilen Woudenberg B.V. heeft zich gecertificeerd voor de CO₂ Prestatieladder trede drie, om zo de reductie van CO₂-uitstoot te waarborgen.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!